Subunităţi

Subunitati
Casa Locală de Pensii LugojSubunitate fără personalitate jurdică, cu arondarea teritorială pe probleme legate de stabilirea, modificarea şi plata penisilor şi a indemnizaţiilor stabilite prin legi speciale, pentru persoanele cu domiciliul în următoarele localităţi:

Nr. crt.

Denumire localitate

Nr. crt.

Denumire localitate

Nr. crt.

Denumire localitate

1
ARMĂDIA
57
DUBOZ
113
PANIOVA
2
BABŞA
58
DUMBRAVA
114
PĂDURANI
3
BACOVA
59
FĂDIMAC
115
PĂDURENI
4
BALINŢ
60
FĂGET
116
PĂRU
5
BALOŞEŞTI
61
FĂRĂŞEŞTI
117
PERCOSOVA
6
BARA
62
FÂRDEA
118
PETROVASELO
7
BĂTEŞTI
63
FERENDIA
119
PIETROASA DE SUS
8
BEGHEIUL MIC
64
FICĂTARI
120
PIETROASA MARE
9
BELINŢ
65
GĂTAIA
121
POGĂNEŞTI
10
BERECUŢA
66
GĂVOJDIA
122
POIENI
11
BETHAUSEN
67
GHERMAN
123
POVERGINA
12
BICHIGI
68
GHIZELA
124
RACOVIŢA
13
BIRDA
69
GLADNA MONTANĂ
125
RĂCHITA
14
BÂRNA
70
GLADNA ROMÂNĂ
126
RĂDMĂNEŞTI
15
BLAJOVA
71
GROŞI
127
REMETEA LUNCĂ
16
BODO
72
GRUNI
128
ROMÂNEŞTI
17
BOLDUR
73
HĂUZEŞTI
129
SACOŞU MARE
18
BOTEŞTI
74
HERENDEŞTI
130
SĂCENI
19
BOTINEŞTI
75
HEZERIŞ
131
SĂLBĂGEL
20
BRĂNEŞTI
76
HISIAŞ
132
SĂRĂZANI
21
BREAZOVA
77
HITIAŞ
133
SÂLHA
22
BRESTOVĂŢ
78
HODOŞ
134
SÂNGEORGE
23
BUCOVĂŢ
79
HOMOJDIA
135
SÂRBOVA
24
BUDINŢ
80
HONORICI
136
SCULEA
25
BULZA
81
ICTAR
137
SECAŞ
26
BUNEA MARE
82
IERŞNIC
138
SILAGIU
27
BUNEA MICĂ
83
IOSIFĂLĂU
139
SINERSIG
28
BUTIN
84
JABĂR
140
SINTEŞTI
29
BUZIAŞ
85
JAMU MARE
141
SPATA
30
CADAR
86
JDIOARA
142
SUDRIAŞ
31
CĂPĂT
87
JENA
143
SURDUCU MIC
32
CHECHEŞ
88
JUPANI
144
SUSANI
33
CHIZĂTĂU
89
JUPÂNEŞTI
145
ŞANOVIŢA
34
CIREŞU
90
JUREŞTI
146
ŞEMLACU MARE
35
CLADOVA
91
LĂPUŞNIC
147
ŞEMLACU MIC
36
CLICIOVA
92
LĂŢUNAŞ
148
ŞIPET
37
CLOPODIA
93
LEUCUŞEŞTI
149
ŞTIUCA
38
COŞARI
94
LIGHITIŞ
150
ŞUŞTRA
39
COŞAVA
95
LUCAREŢ
151
TAPIA
40
COŞEVIŢA
96
LUGOJ
152
TÂRGOVIŞTE
41
COŞTEIU
97
LUGOJEL
153
TEMEREŞTI
42
COŞTEIU DE SUS
98
LUNCANl DE JOS
154
TEŞ
43
CRALOVĂŢ
99
LUNCANI DE SUS
155
TOMEŞTI
44
CRICIOVA
100
MARGINA
156
TOPLA
45
CRIVINA DE JOS
101
MĂGURI
157
TOPOLOVĂŢU MARE
46
CRIVINA DE SUS
102
MĂNĂŞTIUR
158
TORMAC
47
CRIVOBARA
103
MÂNĂSTIRE
159
TRAIAN VUIA
48
CURTEA
104
MÂTNICUL MIC
160
ŢIPARI
49
CUTINA
105
NĂDRAG
161
VALEA LUNGĂ
50
DAROVA
106
NEMEŞEŞTI
162
VICTOR VLAD DELAMARINA
51
DOBREŞTI
107
NEVRINCEA
163
VISAG
52
DRAGOMIREŞTI
108
NITCHIDORF
164
VIZMA
53
DRĂGOIEŞTI
109
OHABA FORGACI
165
ZGRIBEŞTI
54
DRĂGŞINEŞTI
110
OHABA LUNGĂ
166
ZOLT
55
DRINOVA
111
OHABA ROMÂNĂ
167
ZORANI
56
DUBEŞTI
112
OLOŞAG


Mai efectuează următoarele prestaţii:

– preluarea, inregistrarea şi predarea către CJP Timiş a cererilor de bilete de tratament balnear.

PUNCTE DE LUCRU

Casa Judeţeană de Pensii Timiş în colaborare cu primăriile în cauză a organizat în fiecare din oraşele judeţului puncte de lucru cu program de lucru de o zi pe săptămână, conform prezentării următoare:

Miercuri
orele 10:00-13:00
Joi
orele 10:00-13:00
Vineri
orele 10:00-13:30
Miercuri
orele 10:00-13:00
Marti
orele 10:00-15:00
Accesibilitate
Accessibility