Prezentare generală

Prezentare generală

 

CADRUL LEGAL DE FUNCŢIONARE AL CASEI JUDEŢENE DE PENSII TIMIŞ

Casa Judeţeană de Pensii Timiş este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.

Casa Judeţeană de Pensii Timiş asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat.

Având în vedere suprafaţa mare a judeţului, dezvoltarea sa economică şi socială, numărul mare al agenţilor economici şi al asiguraţilor din judeţul Timiş, precum şi structura acestora, s-a aprobat înfiinţarea Casei Locale de Pensii Lugoj. Această subunitate fără personalitate juridică funcţionează sub conducerea şi controlul Casei Judeţene de Pensii Timiş.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi de investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Timiş se asigură de către Casa Naţională de Pensii Publice din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Accesibilitate
Accessibility