Prestatii de asigurari sociale

Tipuri de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale acordate în sistemul public:

1. Pensii:

pensie pentru limită de vârstă
pensie anticipată
pensie anticipată parţial
pensie de invaliditate
pensie de urmaş
vârste pensionare-femei

vârste pensionare-barbaţi

 

2. Alte Drepturi de Asigurări Sociale

bilete de tratament
ajutor de deces

3. Indemnizaţii prevăzute de legi speciale

Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri
Legea nr. 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice
Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

4. Plata pensiilor şi a indemnizaţiilor prevazute de legi speciale

5. Procura speciala

 

Accesibilitate
Accessibility