Concursuri

cnpp

Lista note proba interviu.
Lista rezultate finale examen
Anunt data sustinere interviu
L I S T A cuprinzând rezultatul obţinut de candidat la proba scrisă susținută la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional superior celui deținut, examen organizat în data de 28.01.2020 pentru funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul gestiune bilete de tratament
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII TIMIŞ ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI

cnpp

Anunt suspendare concursuri

cnpp

L I S T A cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat în data de 18 noiembrie 2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție, temporar vacantă, de: inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul stabiliri prestații
ANUNȚ Casa Județeană de Pensii Timiș organizează, în data de 18 noiembrie 2019 In vederea ocupării funcției publice de conducere, temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul stabiliri prestații

cnpp

Anunt concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – la biroul plati comunicare- Casa Locala de Pensii Lugoj

cnpp

Anunt examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

cnpp

Anunt concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – la biroul stabiliri prestatii

cnpp

Anunt concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de conducere de sef birou – la biroul plati comunicare- Casa Locala de Pensii Lugoj

cnpp

Lista rezultate finale
Lista rezultate interviu
Lista rezultate proba practica
Lista rezultate selectie
Anuntul privind concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de arhivar ce se va sustine in data de 22.10.2019

cnpp

Lista rezultate selectie dosare
ANUNŢ Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează, în data de 10 septembrie 2019 CONCURS în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior, la Biroul stabiliri pensii internaționale

cnpp

Lista finala rezultate
Lista final interviu
Anunt privind data sustinerii probei de interviu
LISTA cuprinzand rezultatele obtinute la proba scrisa
Lista rezultate selectie dosare
ANUNŢ Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează, în data de 17 septembrie 2019 CONCURS în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul stabiliri prestații

Accesibilitate
Accessibility