LISTA cuprinzând rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 05.07.2021 – proba scrisă şi în data de 05.07.2021 proba interviu, organizat de C.J.P. Timiş privind ocuparea funcţiei publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale.
L I S T A cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi la proba orală-interviu,susţinută la concursul organizat în data de 05.07.2021 în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de: Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale
Anunt interviu la concursul organizat în data de 05.07.2021 în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de: Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale
Accesibilitate
Accessibility