Legislație

Legislație

 

Descarca fisiere

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Ordinul nr. 214 din 7 iunie 2012 privind procura speciala utilizata in sistemul public de pensii cu link la fisierul Ordin_214_2012.pdf 33 kB 414
pdf ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 / 15.03.2018 1 MB 788
pdf O.G. nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004; 60 kB 527
pdf Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 15 MB 4758
pdf Legea nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 48 kB 608
pdf Legea nr. 155/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 365 kB 581
pdf Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 45 kB 652
pdf Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 49 kB 712
pdf Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 207 kB 689
pdf Legea nr. 155/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 53 kB 580
pdf Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 66 kB 1130
pdf Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii; 139 kB 537
pdf Legea nr. 222/2016 pentru completarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 49 kB 617
pdf Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 67 kB 478
pdf Legea nr. 144/2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 49 kB 727
pdf Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 51 kB 928
pdf Legea nr. 216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 48 kB 1409
pdf Legea nr. 217/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 61 kB 565
pdf Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; 8 MB 589
pdf Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 7 MB 607
pdf Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 8 MB 2234
pdf Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 20 MB 440
pdf Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România; 161 kB 1000
pdf Legea nr. 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar; 61 kB 846
pdf Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României; 77 kB 737
pdf Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice; 139 kB 1290
pdf Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii; 79 kB 752
pdf Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 837 kB 470
pdf Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România; 307 kB 680
pdf Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată; 877 kB 526
pdf Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 366 kB 556
pdf Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 377 kB 1973
pdf Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 732 kB 721
pdf Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977; 162 kB 526
pdf Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare; 96 kB 1211
pdf Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 2 MB 1079
pdf Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 1 MB 652
pdf Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; 70 kB 535
pdf Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 252 kB 506
pdf Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; 255 kB 3620
pdf Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 3 MB 1096
pdf Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 583 kB 947
pdf H.G. nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice și Statutul din 6 martie 2012 al Casei Naţionale de Pensii Publice; 772 kB 766
pdf H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 3 MB 1665
pdf H.G. nr. 291/2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 68 kB 919
pdf H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 3 MB 1871
pdf H.G. nr. 69/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor; 161 kB 473
pdf H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 14 MB 607
pdf H.G. nr. 1469/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România; 213 kB 510
pdf H.G. nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004; 314 kB 1437
pdf H.G. nr. 1217/2003 de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, cu modificările și completările ulterioare; 53 kB 465
pdf H.G. nr. 127/2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările și completările ulterioare; 107 kB 725
pdf H.G. nr. 1114/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; 68 kB 632
pdf Ordinul nr. 489/2018 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii; 257 kB 460
pdf Ordinul nr. 816/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România; 386 kB 464
pdf Ordinul comun nr. 2073/1623/2014 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor; 137 kB 498
pdf Ordinul nr. 1453/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare; 193 kB 450
pdf Ordinul nr. 450/825/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei şi ministrul sănătăţii publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare; 12 MB 1612
pdf O.U.G. nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 65 kB 537
pdf O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004; 111 kB 427
pdf O.U.G. nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 90 kB 485
pdf O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 235 kB 466
pdf O.U.G. nr. 82/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 73 kB 417
pdf O.U.G. nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale; 206 kB 446
pdf O.U.G. nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 120 kB 494
pdf O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, cu modificările și completările ulterioare; 175 kB 469
pdf O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare. 108 kB 520
pdf Regulamentul General privind protectia datelor cu character personal UE 679/2016 1 MB 440
pdf STATUTUL din 6 martie 2012 al Casei Naţionale de Pensii Publice 750 kB 506
pdf Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 58 kB 619
pdf Legea nr. 15/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 73 kB 441
pdf 21. Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat 54 kB 491
pdf Legea nr. 177/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale 67 kB 437
pdf Legea nr. 221/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 60 kB 865
pdf Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; 1 MB 400
pdf O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 438 kB 420
Accesibilitate
Accessibility