Legislație

Legislație

 

Descarca fisiere

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;15 MB 201
pdf Legea nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;48 kB 57
pdf Legea nr. 155/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;365 kB 54
pdf Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;45 kB 48
pdf Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;49 kB 48
pdf Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;207 kB 52
pdf Legea nr. 155/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;53 kB 54
pdf Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;66 kB 55
pdf Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii;139 kB 56
pdf Legea nr. 222/2016 pentru completarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;49 kB 49
pdf Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;67 kB 47
pdf Legea nr. 144/2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;49 kB 65
pdf Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;51 kB 84
pdf Legea nr. 216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;48 kB 58
pdf Legea nr. 217/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;61 kB 60
pdf Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;8 MB 99
pdf Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;7 MB 47
pdf Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;8 MB 96
pdf Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;20 MB 43
pdf Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România;161 kB 51
pdf Legea nr. 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;61 kB 53
pdf Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României;77 kB 44
pdf Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;139 kB 86
pdf Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii;79 kB 44
pdf Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;837 kB 39
pdf Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;307 kB 40
pdf Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;877 kB 74
pdf Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;366 kB 40
pdf Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;377 kB 58
pdf Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;732 kB 45
pdf Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977;162 kB 49
pdf Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;96 kB 67
pdf Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2 MB 57
pdf Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;1 MB 39
pdf Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;70 kB 44
pdf Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;252 kB 44
pdf Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;255 kB 49
pdf Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3 MB 70
pdf Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;583 kB 41
pdf H.G. nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice și Statutul din 6 martie 2012 al Casei Naţionale de Pensii Publice;772 kB 56
pdf H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice3 MB 75
pdf H.G. nr. 291/2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/201168 kB 50
pdf H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;3 MB 73
pdf H.G. nr. 69/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;161 kB 46
pdf H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;14 MB 53
pdf H.G. nr. 1469/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;213 kB 42
pdf H.G. nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;314 kB 56
pdf H.G. nr. 1217/2003 de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, cu modificările și completările ulterioare;53 kB 37
pdf H.G. nr. 127/2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările și completările ulterioare;107 kB 47
pdf H.G. nr. 1114/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;68 kB 44
pdf Ordinul nr. 489/2018 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii;257 kB 50
pdf Ordinul nr. 816/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România;386 kB 41
pdf Ordinul comun nr. 2073/1623/2014 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor;137 kB 42
pdf Ordinul nr. 1453/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare;193 kB 55
pdf Ordinul nr. 450/825/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei şi ministrul sănătăţii publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;12 MB 84
pdf O.U.G. nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;65 kB 69
pdf O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;111 kB 44
pdf O.U.G. nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;90 kB 50
pdf O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;235 kB 47
pdf O.U.G. nr. 82/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;73 kB 46
pdf O.U.G. nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale;206 kB 49
pdf O.U.G. nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;120 kB 51
pdf O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;1 MB 70
pdf O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, cu modificările și completările ulterioare;175 kB 50
pdf O.G. nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;60 kB 42
pdf O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.108 kB 42
pdf Regulamentul General privind protectia datelor cu character personal UE 679/20161 MB 46
pdf STATUTUL din 6 martie 2012 al Casei Naţionale de Pensii Publice750 kB 53
Accesibilitate
Accessibility