Legislație

Legislație

 

Descarca fisiere

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;1 MB 360
pdf O.G. nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;60 kB 225
pdf Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;15 MB 971
pdf Legea nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;48 kB 267
pdf Legea nr. 155/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;365 kB 253
pdf Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;45 kB 292
pdf Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;49 kB 262
pdf Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;207 kB 318
pdf Legea nr. 155/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;53 kB 296
pdf Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;66 kB 459
pdf Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii;139 kB 251
pdf Legea nr. 222/2016 pentru completarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;49 kB 308
pdf Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;67 kB 213
pdf Legea nr. 144/2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;49 kB 380
pdf Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;51 kB 423
pdf Legea nr. 216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;48 kB 499
pdf Legea nr. 217/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;61 kB 263
pdf Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;8 MB 310
pdf Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;7 MB 322
pdf Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;8 MB 1255
pdf Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;20 MB 197
pdf Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România;161 kB 366
pdf Legea nr. 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;61 kB 379
pdf Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României;77 kB 316
pdf Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;139 kB 498
pdf Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii;79 kB 275
pdf Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;837 kB 202
pdf Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;307 kB 233
pdf Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;877 kB 268
pdf Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;366 kB 302
pdf Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;377 kB 463
pdf Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;732 kB 304
pdf Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977;162 kB 220
pdf Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;96 kB 764
pdf Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2 MB 337
pdf Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;1 MB 294
pdf Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;70 kB 206
pdf Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;252 kB 215
pdf Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;255 kB 1359
pdf Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3 MB 322
pdf Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;583 kB 255
pdf H.G. nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice și Statutul din 6 martie 2012 al Casei Naţionale de Pensii Publice;772 kB 371
pdf H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice3 MB 657
pdf H.G. nr. 291/2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/201168 kB 250
pdf H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;3 MB 677
pdf H.G. nr. 69/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;161 kB 222
pdf H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;14 MB 303
pdf H.G. nr. 1469/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;213 kB 198
pdf H.G. nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;314 kB 737
pdf H.G. nr. 1217/2003 de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, cu modificările și completările ulterioare;53 kB 197
pdf H.G. nr. 127/2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările și completările ulterioare;107 kB 304
pdf H.G. nr. 1114/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;68 kB 293
pdf Ordinul nr. 489/2018 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii;257 kB 222
pdf Ordinul nr. 816/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi a prevederilor Legii nr. 71/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România;386 kB 203
pdf Ordinul comun nr. 2073/1623/2014 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor;137 kB 221
pdf Ordinul nr. 1453/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare;193 kB 213
pdf Ordinul nr. 450/825/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei şi ministrul sănătăţii publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;12 MB 631
pdf O.U.G. nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;65 kB 227
pdf O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;111 kB 215
pdf O.U.G. nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;90 kB 235
pdf O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;235 kB 211
pdf O.U.G. nr. 82/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;73 kB 197
pdf O.U.G. nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale;206 kB 201
pdf O.U.G. nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;120 kB 231
pdf O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, cu modificările și completările ulterioare;175 kB 214
pdf O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.108 kB 212
pdf Regulamentul General privind protectia datelor cu character personal UE 679/20161 MB 201
pdf STATUTUL din 6 martie 2012 al Casei Naţionale de Pensii Publice750 kB 248
pdf Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative58 kB 127
pdf Legea nr. 15/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe73 kB 126
pdf 21. Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat54 kB 161
pdf Legea nr. 177/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale67 kB 134
pdf Legea nr. 221/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;60 kB 179
pdf Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;1 MB 135
pdf O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene438 kB 142
Accesibilitate
Accessibility