Legea nr. 49/1991 / Legea nr. 44 / 1994

Legea nr. 49/1991 / Legea nr. 44 / 1994

Indemnizaţii acordate veteranilor şi văduvelor de război în baza Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi în baza Legii nr. 44 / 1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

A. Beneficiari

a) veteranii de război;

b) văduvele de veterani de război;

c) văduvele de război;

d) invalizii de război;

e) prizonierii de război.

    Calitatea de veteran se stabileşte conform art.5 din Legea nr.44/01.07.1994 de către Ministerul Apărării Naţionale, pe baza datelor din livretul militar, ori în lipsa acestuia pe baza actelor oficiale eliberate de către organele stabilite de acest minister.

    Invalizii de război îşi dovedesc calitatea prin procesul verbal de clasare şi decizia de pensie.
Prizonierii de război îşi dovedesc calitatea prin datele înscrise în livretul militar, precum şi din orice alt document emis de Ministerul Apărării Naţionale ori de organul la care au fost reţinuţi.
În cazul în care cei îndreptăţiţi nu posedă livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesară datorită inexistenţei sau distrugerii arhivelor confirmată în scris, calitatea de veteran de război se va determina de comisiile de reconstituire cu martori în condiţiile prevăzute de lege şi de metodologia stabilită în acest scop de Ministerul Apărării Naţionale.

B. Documente necesare

1) Pentru acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de război se vor depune la Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – Filiala Timiş următoarele acte:

– cerere pentru acordarea indemnizaţiei de veteran de război;

– adeverinţă eliberată de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război;

– certificat eliberat de U.M. 02405 Piteşti;

– acte de stare civilă în copie şi original;

– acte de identitate în copie şi original;

– livret militar în copie şi original;

– cupon pensie.

2) Pentru acordarea drepturilor cuvenite în calitate de văduvă de veteran de război se vor depune la Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – Filiala Timiş următoarele acte:

    – În cazul în care titularul a decedat înainte de dobândirea calităţii de veteran de război, soţia urmaşă va depune actele prevăzute la cap.B pct. 1).

3) În situaţia în care titularul decedat avea stabilită calitatea de veteran de război, soţia urmaşă va depune următoarele acte:

– cerere pentru acordarea indemnizaţiei de văduvă de veteran de război;

– declaraţie pe proprie răspundere că nu s-a recăsătorit;

– legitimaţia veteranului de război decedat;

– cuponul de pensie al veteranului de război decedat;

– cuponul de pensie al solicitantei;

– certificat de deces veteranului de război decedat în copie şi original;

– certificat de naştere în copie şi original;

– certificat de căsătorie în copie şi original;

– act de identitate în copie şi original.

C. Modul de stabilire al indemnizaţiilor

a) Pentru veterani, ca şi pentru văduve de război, se acordă, în cuantumuri stabilite prin actualizarea periodică a legislaţiei:

– indemnizaţii;

– spor de participare pe front, care se compune dintr-o sumă fixă pentru primul an de participare pe front indiferent de numărul de luni de participare pe front, la care se adaugă şi o sumă fixă pentru fiecare lună de participare pe front ce depăşeşte un an;

– rente, în cazul în care veteranilor de război le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accesibilitate
Accessibility