Legea nr. 341/2004

Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la

victoria Revoluţiei române din decembrie 1989

Beneficiari:

    – urmaşii eroilor-martiri, şi anume: soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

   a) soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit – un coeficient de 1,10;

   b) fiecare dintre părinţii celui decedat – un coeficient de 0,50;

   c) fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află – un coeficient de 1,10;

   d) copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor – un coefficient de 1,10.

    – luptătorii răniţi sau reţinuţi pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea următorilor coeficienţi asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

   a) 2,00 – pentru marii mutilaţi;

   b) 1,75 – pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

   c) 1,50 – pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

   d) 1,25 – pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

   e) 1,10 – pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

    – luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea coeficientului 1,10 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

    Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută anterior, şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se acordă lunar, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

 

    Luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi urmaşii eroilor-martiri beneficiază şi de următoarele drepturi acordate prin casele teritoriale de pensii:

    – o indemnizaţie lunară, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6;

    – pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege.

Acte necesare:
Pentru titulari:
– cerere de acordare a indemnizaţiei reparatorii;
– documente de stare civilă în copie şi original;
– certificat, brevet sau raport al Instituţiei Medico-legale, împreună cu dovada de la Parchetul Militar, care atestă calitatea de rănit în urma sau din cauza revoluţiei.
Aceste persoane trebuie să prezinte decizia medicală asupra capacităţii de muncă din care să rezulte cauza invalidităţii, ca fiind „rănit în revoluţie”.

Pentru urmaşi şi părinţi:
Urmaşi:
– cerere de acordare a indemnizaţiei reparatorii;
– documente de stare civilă (certificat naştere, certificat căsătorie) copie şi original;
– certificat de deces copie şi original;
– certificat, brevet sau raport al Instituţiei Medico-legale, împreună cu dovada de la Parchetul Militar, prin care se atestă calitatea de decedat în urma şi din cauza revoluţiei, copie şi original;
– declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că soţul supravieţuitor nu s-a recăsătorit;
– adeverinţe de şcolarizare;
– copie după buletinul de identitate (dacă este cazul).
Părinţi:
– cerere de acordare a indemnizaţiei reparatorii;
– actele de stare civilă a părinţilor;
– certificat de naştere şi căsătorie (unde este cazul) a persoanei decedate;
– certificat, brevet sau raport al Instituţiei Medico-legale, împreună cu dovada de la Parchetul Militar, prin care se atestă calitatea de decedat în urma şi din cauza revoluţiei, copie şi original;
– copie după buletinul de identitate.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accesibilitate
Accessibility