Legea nr.309/2002

Legea nr.309/2002 PDF Imprimare E-mail

Indemnizaţii acordate în baza Legii nr.309/2002privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

A. Beneficiari
Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetăţean român, care a efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.
Beneficiază de drepturi acordate prin Legea nr.309/2002 şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.
Soţiile celor decedaţi din categoria beneficiarilor Legii nr.309/2002 au dreptul la o indemni-zaţie lunară, dacă ulterior nu s-au recăsătorit.

B. Acte necesare
Pentru titulari:
– cerere pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr.309/2002;
– act de identitate în copie şi original;
– certificat de naştere în copie şi original;
– cupon pensie;
– livret militar în copie şi original sau certificat eliberat de Centrul Militar;
– fişă de evidenţă eliberată de U.M. 02405 Piteşti în original, sau adeverinţă eliberată de arhivele naţionale.
Pentru soţia supravieţuitoare:
a) dacă titularul a decedat înainte de stabilirea calităţii de beneficiar al Legii nr.302/2002, soţia va prezenta actele menţionate anterior, completate cu următoarele:
– cerere pentru stabilirea calităţii de benefiar a Legii 309 / 2002;
– act de identitate în copie şi original;
– certificat de naştere, căsătorie, deces în copie şi original;
– cupon pensie;
– declaraţia autentificată privind faptul că nu a încheiat o nouă căsătorie.
b) dacă titularul decedat avea stabilită calitatea de beneficiar al Legii nr.309/2002, soţia va prezenta următoarele:
– hotărârea Comisiei pentru aplicarea Legii nr.309/2002 în copie şi original;
– act de identitate în copie şi original;
– certificat de naştere, căsătorie, deces în copie şi original;
– cupon pensie;
– declaraţia autentificată privind faptul că nu a încheiat o nouă căsătorie.

C. Cuantumul indemnizaţiei
Titularii Legii nr.309/2002 au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, indexabilă periodic, pentru fiecare lună de stagiu efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.
Soţia celui decedat din categoria beneficiarilor Legii nr.309/2002, au dreptul la o indemni-zaţie lunară egală cu 50% din indemnizaţia cuvenită soţului decedat, neimpozabilă, dacă nu s-a recăsătorit.
Indemnizaţia se acordă cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

D. Alte drepturi
a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
b) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accesibilitate
Accessibility