Legea nr. 189/ 2000

Legea nr. 189/ 2000 PDF Imprimare E-mail

Indemnizaţii acordate în baza Legii nr. 189/ 2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice

A. Beneficiari
– persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:
– a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
– a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau lagăre de concentrare;
– a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;
– a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
– a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
– este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
– soţul supravieţuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevăzute mai sus, va beneficia, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea de o indemnizaţie lunară, în cuantum fix, neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
– copiii născuţi în timpul călătoriei spre localitatea de refugiu sau concepuţi înainte sau în timpul strămutării şi născuţi după strămutarea părinţilor în acea localitate.

B. Acte necesare
Dovedirea calităţii de beneficiar al Legii nr.189/2000 se face cu acte oficiale eliberate de organele competente:
– acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;
– acte eliberate de lagărele de concentrare;
– livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detaşamentele de muncă obligatorie;
– carnete/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;
– carnet de identitate privind pe cei deportaţi în Moghilev;
– adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.;
– buletine de evidenţă a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria;
– acte eliberate de primăria oraşelor respective;
– certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;
– adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria;
– alte asemenea acte oficiale.
În lipsa actelor oficiale dovada persecuţiei etnice se poate face prin declaraţie cu martori.

C. Cuantumul indemnizaţiei
Persoanele care s-au aflat în una din următoarele situaţii:
– a fost deportată în ghetourile şi lagărele de concentrare din străinătate;
– a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
– a fost strămutată în altă localitate,
au dreptul la o indemnizaţie lunară indexabilă periodic, pentru fiecare an de detenţie de deportare sau de strămutare în alte localităţi.
Persoanele care s-au aflat în una din următoarele situaţii:
– a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
– a fost supravieţuitoare a trenului morţii,
au dreptul la o indemnizaţie lunară indexabilă periodic, pentru fiecare an în care au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată sau au fost în trenul morţii.
Soţul sau soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit, are dreptul la o indemnizaţie lunară indexabilă periodic.
Soţului supravieţuitor al celui decedat care era beneficiar al Legii nr.118/1990, i se acordă, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea de o indemnizaţie lunară indexabilă periodic, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
D. Alte drepturi
a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I;
d) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto, sau, după caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la reşedinţa de judeţ, pentru persoanele care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accesibilitate
Accessibility