L I S T A cuprinzând rezultatele obţinute de candidat la proba orală-interviu, susţinută la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 25.06.2021 pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul verificare legalitate acordare prestații.
Accesibilitate
Accessibility