Integritate instituţională

  • Cod etic/deontologic/de conduită
  • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și destinația acestora (În lucru)
  • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii (În lucru)
  • Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
  • Planul de integritate al instituției (În lucru)
  • Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în Planul de integritate (În lucru)
  • Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului (În lucru)
  • Studii/cercetari/ghiduri/materiale informative relevante (În lucru)

 

Accesibilitate
Accessibility