Criterii pentru bilete 2010

CRITERIILE

în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear,

în mod gratuit sau cu suportarea unei contributii

 1. Criterii generale

A.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 1. a) pensionar al sistemului public de pensii;
 2. b) asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni anterioare repartizarii biletului;
 3. c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 4. d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

A.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

A.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau resedinta în Romania;

A.4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai in limita numărului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea anuală;

A.5. Biletele de tratament balnear, inclusiv suplimentarile primite de la CNPAS prin redistribuire, se acorda in conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în functie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni si unitati de cazare.

A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare luna, 3% raman la dispozitia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru solutionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesita tratament balnear in regim de urgenţa.

A.7. Numarul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se imparte pe serii si statiuni, proportional cu numarul total al biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare serie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

A.8. Dupa repartizarea biletelor gratuite si a celor aflate la dispozitia conducerii, biletele ramase se repartizeaza pe serii, statiuni si unitati de tratament, dupa cum urmeaza:

– cel putin 80% pentru pensionari;

– pana la 20% pentru asigurati.

A.9. In vederea aplicarii criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul calendaristic se imparte dupa cum urmeaza:

 1. sezon – în perioada 15 mai – 31 august a fiecarui an;
 2. extrasezon – în celelalte perioade ale anului.

A.10.  Biletele de tratament balnear se acorda individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet  de tratament balnear in cursul anului calendaristic respectiv.

 1. Criterii specifice

B.1. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear

pentru PENSIONARI, cu suportarea unei contributii individuale

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale sunt urmatoarele:

 1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
 2. Categoria de pensie a beneficiarului;
 3. Cuantumul pensiei.

B.1.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

Nr. crt. Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – in sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0

B.1.2. Categoria de pensie a beneficiarului

Nr. crt. Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat
1. Pensie de invaliditate 8
2. Pensie de limita de varsta – cu stagiu complet 6
3. Pensie de urmas 3
4. Pensie anticipata 2
5. Pensie anticipata partiala 1
6. Pensie de limita de varsta cu stagiu incomplet 0

B.1.3. Cuantumul pensiei

Nr. crt. Cuantumul pensiei Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass 1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass 0

B.2. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear

pentru ASIGURATI, cu suportarea unei contributii individuale

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asigurati, cu suportarea unei contributii individuale, sunt urmatoarele:

 1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
 2. Nivelul venitului brut lunar, care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.

B.2.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

Nr. crt. Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – in sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0

B.2.2. Nivelul venitului brut lunar, care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.

Nr. crt. Nivelul venitului brut lunar Punctaj acordat
1. 600 lei 6
2. 601 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass 1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass 0

B.3. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE,

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, sunt urmatoarele:

 1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
 2. Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie de care beneficiaza.

B.3.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

Nr. crt. Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – in sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0

B.3.2. Cuantumul total al drepturilor de pensie+indemnizatie+prestatie

Nr. crt. Cuantumul total

al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie

Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass 1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass 0

B.4. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP IN BAZA LEGII NR. 448/2006,

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap in baza Legii nr. 448/2006 sunt urmatoarele:

 1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
 2. Gradul de handicap al solicitantului;
 3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizatie + alte prestatii prevazute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiaza conform evidentelor casei teritoriale de pensii.

B.4.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

Nr. crt. Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – in sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0

B.4.2. Gradul de handicap al solicitantului

Nr. crt. Gradul de handicap al solicitantului Punctaj acordat
1. Grav 8
2. Accentuat 4
3. Mediu 0

B.4.3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizatie + alte prestatii prevazute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiaza conform evidentelor casei teritoriale de pensii

Nr. crt. Cuantumul veniturilor realizate Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass 1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass 0
 1. Modalitatea de intocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în functie de criteriile specifice, în limita repartiţiei, pe serii, staţiuni sau unitati de cazare.

C.1. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri.

C.2. Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin insumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru categoria respectiva.

C.3. In cazul cererilor cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul care realizeza un numar mai mare de puncte la criteriul 1. Daca se mentine egalitatea, se aplica criteriul 2. Daca se mentine egalitatea si dupa aplicarea criteriului 2, departajarea se face in favoarea persoanei cu pensia/salariul/ venitul brut mai mici.

C.4. In cazul cererilor depuse de soţ si soţie care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

C.5. In cazul cererilor depuse de parinţi si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale ale parintilor, care se atribuie si copiilor.

C.6. In cazul cererilor depuse de un parinte si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii este punctajul parintelui, care se atribuie si copiilor.

C.7. In cazul cererilor depuse de doua persoane care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

C.8. Repartitia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se intocmeste de catre fiecare casa teritoriala de pensii, cu cel putin 30 de zile anterior primei zile de incepere a fiecarei serii.

C.9. Repartiţia biletelor de tratament balnear in ordinea de ierarhizare a cererilor, se intocmeste pe baza optiunilor facute de solicitant si in ordinea mentionata pe cerere.

 1. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum si documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare.

D.1. Persoane care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilita în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.189/2000.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.4. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.5. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv locurile de muncă în condiţii speciale din activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinţă eliberata de angajator din care să rezulte că  acesta are ca obiect de activitate “cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiatii“ şi ca solicitantul biletului işi desfasoara activitatea intr-unul din aceste locuri de munca (în original);

In adeverinţă se va specifica dacă salariatul a beneficiat de bilet de tratament balnear gratuit, suportat din Fondul social, potrivit contractului colectiv de muncă. În cazul in care a beneficiat de acest bilet nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.6. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de persoana cu handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.7. Asiguraţii care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22  din Legea nr. 346/2002  privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii, în funcţie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);
 • dovadă care să ateste faptul că solicitantul a fost victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementărilor legale în vigoare)

D.2. Persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale:

D.2.1. Pensionarii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.2. Asiguraţii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale prevazuti la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a putea beneficia de bilet de tratament balnear, persoanele prevazute la art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinta eliberata de angajator pentru luna în care a fost depusa in conditiile legii, ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, anterioară celei în care se efectueaza repartitia,  cu venitul brut, realizat lunar, avut in vedere la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale, şi/sau, dupa caz cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 19/2000; (în original);
 • cuponul-mandat poştal sau talonul cont curent pentru indemnizaţia de şomaj, din luna anterioara celei în care se efectueaza repartitia, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III din Legea nr. 19/2000, care beneficiaza de indemnizatia de somaj (în original);
 • adeverinţă privind calitatea de asigurat pe bază de declaraţie de asigurare, sau contract de asigurare socială, din care să rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia şi achitarea la zi a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) din Legea nr. 19/2000 (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

Nota:

Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă  nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,  cu modificarile şi completarile ulterioare.

D.2.3. Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii.

Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

 1. a) îi însoţesc pe părinţii titulari de bilet de tratament;
 2. b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;
 3. c) au vârsta de până la 18 ani, la data inceperii sejurului.

Documentele se depun odata cu cele ale parintelui pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

sau certificatul de naştere al copilului, în vârstă de până la 14 ani (copie);

 • adeverinţa din care sa rezulte frecventarea învăţământului  preuniversitar de zi (în original);
 • declaratie pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.4. Copiii minori, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii.

Copiii minori carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

 1. a) îi însoţesc pe titularii de bilet de tratament;
 2. b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;
 3. c) au vârsta de până la 18 ani, la data inceperii sejurului.

Documentele copilului minor, se depun odata cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost incredintat sau dat in plasament –pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de persoana care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat în plasament, în numele copilului);
 • actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie)

sau certificat de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani (copie);

 • adeverinţa din care sa rezulte frecventarea învăţământului  preuniversitar de zi (în original);
 • actul doveditor de adoptie, încredintare sau dare în plasament a copilului minor, dupa caz (copie);
 • declaratia pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.5. Copiii minori – beneficiari de pensie de urmaş.

Copiii minori beneficiari de pensie de urmas pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

 1. a) sunt insoţiţi de parinte sau, dupa caz, de persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas;
 2. b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;
 3. c) au vârsta de până la 18 ani, la data inceperii sejurului.

Documentele copilului minor se depun odata cu cele ale parintelui sau, dupa caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, copii minori – beneficiari de pensie de urmas, dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

sau certificatul de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani (copie);

 • actul de identitate al insotitorului şi documentul care atesta aceasta calitate (copie);
 • adeverinţa din care sa rezulte frecventarea învăţământului  preuniversitar de zi (în original);
 • decizia de pensionare care atesta calitatea de pensionar de urmas a copilului minor (copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.6. Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş.

Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş poate beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoteste copilul beneficiar de pensie de urmaş la tratament balnear.

Documentele se depun odata cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmaş.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, insotitori ai copilului beneficiar de pensie de urmas, dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • declaratia pe proprie raspundere a persoanei care insoteste copilul beneficiar de pensie de urmas, din care sa rezulte ca acesta il va insoti pe minor la tratament balnear (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.7. Soţii sau soţiile asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu.

Soţii sau soţiile asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însotesc titularii de drept la tratament balnear şi dacă nu se încadrează în categoria pensionarilor sau a asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele se depun odata cu cele ale sotului/sotiei – pensionari sau asigurati ai sistemului public de pensii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de casatorie (copie) ;
 • declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat şi nu obtine venituri pentru care asigurarea in sistemul public de pensii este obligatorie (în original) ;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.8. Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav

Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear şi au vârsta peste 18 ani.

Documentele se depun odata cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei incadrate in categoria de handicap grav.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de persoana cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • declaratia pe proprie raspundere a insotitorului din care sa rezulte ca il va insoti la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, dupa caz, pe persoana cu handicap grav;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.9. Personalul didactic şi didactic auxiliar din invatamant.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul se incadreaza in una din functiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.10. Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casa teritoriala de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

E. Modul de stabilire a contributiei individuale pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contributii

Cuantumul contribuţiei persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate in baza prezentelor criterii, se stabileşte după cum urmează:

E.1. in cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuala este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care se efectueaza repartitia. (pct. D.2.1.)

E.2. in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000 al caror venit brut realizat lunar, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Venitul brut realizat lunar, este cel din luna în care a fost depusa ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceasta este considerata valabila, in intelesul prezentelor criterii, daca a fost depusa si inregistrata cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartitiei. (pct.D.2.2.)

E.3. in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000 al caror venit brut realizat lunar, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mare decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

Venitul brut, realizat lunar, este cel din luna în care a fost depusa ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceasta este considerata valabila, in intelesul prezentelor criterii, daca a fost depusa si inregistrata cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartitiei. (pct.D.2.2.)

E.4. in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III din Legea nr. 19/2000, beneficiari ai indemnizatiei de somaj, cuantumul contributiei este de 50 % din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita conform legii.  (pct.D.2.2.)

E.5. in cazul persoanelor asigurate pe baza de declaratie de asigurare in conditiile art. 5, alin. (1), pct. IV si V, din Legea nr. 19/2000 si al persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare socială conform art. 5, alin. (2) din Legea nr. 19/2000, pentru asiguratii care au la data la care se efectueaza repartitia, venitul brut lunar asigurat mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Pentru asiguratii care au venitul brut lunar asigurat mai mare decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.)

E.6. in cazul copiilor minori ai asiguratilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii si al copiilor minori care au fost adoptati, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, cuantumul contribuţiei este de 50% din contribuţia individuala a titularului.

In cazul in care titularul beneficiaza de bilet gratuit, contributia este de 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin Hotarare a Guvernului. (pct.D.2.4.)

E.7. in cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuala este de 50% din pensia neta cuvenita urmasului in cauza, din luna anterioară repartitiei. (pct.D.2.5.)

E.8. in cazul persoanei care insoteste copilul minor beneficiar de pensie de urmas, contribuţia individuala este de 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin Hotarare a Guvernului. (pct.D.2.6.)

E.9. in cazul soţilor sau soţiilor asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu, se achita preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct. D.2.7.)

E.10. in cazul persoanei care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin Hotarare a Guvernului. (pct. D.1.6)

E.11. in cazul personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, asigurati ai sistemului public de pensii, contribuţia individuala este de 50% din pretul biletului de tratament balnear (art. 105, alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic). (pct.D.2.10.)

E.12. in cazul persoanelor aflate in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casa teritoriala de pensii, sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din salariul de baza brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectueaza repartitia, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

Copilul minor al titularului datoreaza 50% din contributia individuala a titularului. (pct.D.2.11.)

E.13. În cazul soţilor sau soţiilor persoanelor prevăzute la pct. 12 cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din salariul de bază brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectueaza repartitia, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

 1. Alte reglementari

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contribuţiei în următoarele situaţii:

 1. a) atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamităţi sau urgenţe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
 2. b) atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament;
 3. c) în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare sau in caz de refuz a acesteia, un act eliberat de o autoritate locala prin care dovedeste situatia respectiva. Aceste cazuri se raportează, în scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPAS.

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

F.2. Contribuţia se restituie parţial beneficiarului, de catre casa teritoriala de pensii, în cazul în care acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet şi din motive obiective, atestate cu documente (contraindicaţie medicală, o problemă personală ivită în perioada tratamentului sau altele asemenea), nu a beneficiat de servicii pentru întreaga durată a sejurului.

Restituirea contribuţiei în acest caz se face proporţional cu numărul zilelor de sejur neefectuat, dar nu mai mult de 50% din contributia achitata si numai pe baza adeverintei eliberate de prestatorul de servicii sau, in cazul cand acesta refuza nejustificat eliberarea unui astfel de document, pe baza adeverintei eliberate de autoritatile locale (primarii, politie etc.).

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

F.3. În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contributii sau gratuit.

F.4. In situaţia în care numărul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contribuţii individuale si persoanelor prevăzute la punctele de la pct. D.1.1 la D.1.7, daca se incadreaza in categoria celor prevazute la punctele D.2.1 sau D.2.11 si numai cu acceptul scris al acestora.

F.5. Casa teritoriala de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflati in evidenta acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul in judetul respectiv ai caror angajatori isi au sediul central in alta localitate.

F.6. Biletele de tratament balnear vor fi repartizate cu precadere la complexele administrate de S.C. Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “T.B.R.C.M.” SA, la care CNPAS este actionar unic. In completare, dupa epuizarea acestora, se vor repartiza bilete la celelalte unitati de tratament balnear, cu care CNPAS are incheiate contracte.

F.7. In cazul pierderii, deteriorarii, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritoriala de pensii va elibera un duplicat, pe care se va menţiona că înlocuieşte biletul initial, in baza unei cereri si a unei declaraţii pe propria răspundere a titularului, din care să rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, dupa caz.

Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat, sau distrus.

Casa teritoriala de pensii va comunica societatii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum si Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale seria si numarul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

F.8. Rubrica “avand calitatea de….” din biletul de tratament va fi completată înscriindu-se punctul si subpunctul din prezentele norme în care se incadrează beneficiarul (pct. D.1.1 – D.1.7, respectiv D.2.1 – D.2.11).

F.9. In situatia in care beneficiarii drepturilor de pensie si/sau a indemnizatiilor prevazute de legi speciale, isi schimba domiciliul sau resedinta, in adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica daca titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament in cursul anului.

F.10. În situaţia în care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc) si careia i-a fost aprobată cererea, nu s-a prezentat la casa teritoriala de pensii pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat, în prealabil, despre acest fapt, compartimentul gestiune bilete tratament, biletul repartizat poate fi eliberat urmatorului solicitant, fiind considerat disponibil, cu 10 zile înainte de începerea seriei.

F.11. In cazul pensionarilor pentru limita de varsta care sunt angajati cu contract individual de munca, isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti ori beneficiaza de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, se va lua in considerare numai calitatea de pensionar al sistemului public, in vederea stabilirii contributiei. Aceleasi prevederi se aplica si pensionarilor beneficiari de pensie de invaliditate gradul III.

F.12. In intelesul prezentelor criterii, în cuantumul total net al drepturilor de pensie în funcţie de care se stabileşte contribuţia individuală nu sunt incluse: indemnizatia acordata in baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizatia de insotitor in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul pe pensie.

F.13. In cazul în care contribuţia individuala calculată depăşeşte preţul integral al biletului de tratament balnear, persoana indreptatita plăteşte preţul integral al acestuia.

F.14. Biletul de tratament se eliberează dupa cum urmeaza:

 1. personal titularului;
 2. persoanei indreptaţite sa insoteasca copilul minor;
 3. insoţitorului pensionarului de invaliditate gradul I;
 4. asistentului personal al persoanei cu handicap;
 5. persoanei care insoţeste persoana cu handicap, daca aceasta din urma nu are asistent personal, in situatia in care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului.

Biletul de tratament se poate elibera, in cazuri exceptionale, unei alte persoane, desemnate de catre titular pe baza de procura autentificata, din care sa rezulte ca mandatarul este imputernicit sa ridice biletul de tratament balnear.

Biletul de tratament se poate elibera si soţului persoanei beneficiare, in baza actelor de identitate ale soţilor si a certificatului de casatorie.
Accesibilitate
Accessibility