Lista rezultate finale
Lista rezultate la proba interviu
Lista cuprinzând rezultatele obţinute de candidați la proba scrisă a concursului organizat în data de 21 aprilie 2021
Lista selectie dosare 14.04.2021- casier
Concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de casier tr.I, la Biroul plăți si comunicare. Casa Locală de Pensii Lugoj
Accesibilitate
Accessibility