Lista rezultate finale
Lista rezultate proba interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista selectie dosare 14.04.2021-inspector de specialitate
Concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de inspector de specilitate gr.lA, la Serviciul plăti prestații
Accesibilitate
Accessibility