Concursuri

cnpp

CONCURS – Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează în data de 24 iunie 2021 în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Plăți și Comunicare al Casei Locale de Pensii Lugoj

cnpp

CONCURS – Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează în data de 22 iunie 2021 în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul stabiliri prestaţii naţionale

cnpp

ANUNŢ – Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează în data de 3 iunie 2021 CONCURS în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, temporar vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic, comunicare şi relaţii publice al Casei Judeţene de Pensii Timiş

cnpp

Lista rezultate selectie
Anunț organizare concurs în data de 5 mai 2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Plăți și Comunicare, Casa Locală de Pensii Lugoj

cnpp

Anunt interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista rezultatelor selectiei dosarelor
Anunt organizare concurs pentru functia publica de consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Serviciul juridic, comunicare si relatii publice

cnpp

Rezultate finale
Lista rezultate interviu
Anunt interviu
Lista rezultatelor obţinute de candidați la proba scrisă a concursului organizat în data de 13 mai 2021
Lista rezultatelor selectiei dosarelor
Anunt organizare concurs pentru functia publica de referent clasa III grad profesional superior la Serviciul Juridic, comunicare si relatii publice

cnpp

Lista rezultate finale
Lista rezultate proba interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista selectie dosare 14.04.2021-inspector de specialitate
Concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de inspector de specilitate gr.lA, la Serviciul plăti prestații

cnpp

Lista rezultate finale
Lista rezultate la proba interviu
Lista cuprinzând rezultatele obţinute de candidați la proba scrisă a concursului organizat în data de 21 aprilie 2021
Lista selectie dosare 14.04.2021- casier
Concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de casier tr.I, la Biroul plăți si comunicare. Casa Locală de Pensii Lugoj

cnpp

LISTA cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat în data de 13 aprilie 2021 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de: Consilier, clasa I, grad profesional superior – la Biroul plăţi şi comunicare, Casa Locală de Pensii Lugoi
Concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Plăți şi Comunicare, Casa Locală de Pensii Lugoj

cnpp

Rezultatele finale privind promovarea in clasa
Rezultate proba interviu
Rezultate proba scrisa
L I S T A cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor depuse la examenul de promovare în clasă superioară celei deținute, pentru: Inspector, clasa I, grad profesional asistent la Biroul stabiliri pensii internaționale.
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII TIMIȘ ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ SUPERIOARĂ CELEI DEȚINUTE DE FUNCȚIONARII PUBLICI

Accesibilitate
Accessibility