Concursuri

cnpp

Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic, comunicare si relatii publice.

cnpp

Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul informatică

cnpp

Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice de conducere, vacantă, de şef serviciu Casa Locală de Pensii Lugoj

cnpp

Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice de conducere, vacantă, de Sef birou la Biroul informatica

cnpp

Declaratie privind inceperea activitatii in cadrul CJP Timis
!!! ANUNT –In atentia candidatilor admisi !!!
Lista rezultate finale
Lista rezultate contestatii –referent debutant
Lista rezultate contestatii –consilier debutant
Lista rezultate proba de interviu
ANUNT privind programarea candidatilor pentru sustinerea probei de interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista rezultate selectie
Anunt de concurs pentru ocuparea posturilor de execuție, contractuale, pe durată determinată, până la data de 31.12.2022 pentru EVALUAREA ÎN VEDEREA RECALCULĂRII PENSIILOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

cnpp

Lista note proba interviu
L I S T A cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă susținută la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu, gradul II, la Serviciul economic din cadrul Direcției economice, evidență contribuabili și plăți prestații-Casa Județeană de Pensii Timiș
Lista rezultate selectie
ANUNŢ – Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează în data de 13 septembrie 2021 C O N C U R S în vederea ocupării funcţiei publice de conducere, vacantă, de şef serviciu economic la Casa Județeană de Pensii Timiș

cnpp

Lista rezultate finale
Lista rezultate interviu
Anunt proba interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista rezultate selectie
Casa Județeană de Pensii Timiş organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer cu ½ normă, la Serviciul economic.

cnpp

Lista rezultate proba scrisa
Lista rezultate selectie
Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează în data de 13 septembrie 2021 C O N C U R S în vederea ocupării funcţiei publice de conducere, vacantă, de şef serviciu Casa Locală de Pensii Lugoj.

cnpp

Lista rezultate finale
Anunt
Lista rezultate proba scrisa
Lista rezultate contestatii
Lista rezultate selectie
ANUNȚ – Casa Județeană de Pensii Timiș organizează concurs în data de 26 august 2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de: inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul plăţi prestaţii

cnpp

LISTA cuprinzând rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 26.07.2021 – proba scrisă şi proba interviu, organizat de Casa Judeșeană de Pensii Timiş privind ocuparea funcţiei publice de conducere, vacantă de- șef birou, gradul II, la Biroul plăți și comunicare-Casa Locală de Pensii Lugoj.
L I S T A cuprinzând rezultatele obţinute de candidat la proba orală-interviu, susţinută la concursul organizat în data de 26.07.2021 în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de: șef birou, gradul II, la Biroul plăți și comunicare-Casa Locală de Pensii Lugoj
Candidații declarați admiși după parcurgerea probei scrise la concursul organizat în data de 26.07.2021 de Casa Județeană de Pensii Timiș, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de: șef birou, gradul II, la Biroul plăți și comunicare- Casa Locală de Pensii Lugoj, vor susține interviul în data de 27.07.2021, la ora 14.00.
L I S T A cuprinzând rezultatul obţinut de candidat la proba scrisă susținută la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de: șef birou, gradul II, la Biroul plăți și comunicare-Casa Locală de Pensii Lugoj
ANUNŢ Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează în data de 26 august 2021 C O N C U R S în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul plăți prestaţii

Accesibilitate
Accessibility