Concursuri – ARHIVA

Lista rezultate finale
Anunt privind sustinerea probei de interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista rezultate selectie
Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, temporar vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic, comunicare şi relaţii publice

Lista rezultate finale
Anunt privind sustinerea probei de interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista rezultate selectie
Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior Biroul verificare legalitate acordare prestaţii

Anunţ organizare concurs în vederea ocupării postului vacant de medic cu jumătate de norma la Compartimentul expertiză medicala

Lista selectie dosare
Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează în data de 25.11.2021 C O N C U R S în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Informatică

Rezultate finale
Anunt interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista selectie dosare
Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, temporar vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul stabiliri prestatii nationale

Lista rezultate finale
Lista rezultate proba interviu
Anunt Interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista selectie dosare
Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, temporar vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul juridic, comunicare și relații publice

Lista REZULTATE FINALE
Liata note proba interviu
LISTA cuprinzând rezultatele obţinute de candidați la proba scrisă a concursului organizat în data de 11 noiembrie 2021 pentru Casier tr. I, din cadrul Biroului plăți și comunicare, Casa Locală de Pensii Lugoj
Lista rezultate selectie
Casa Județeană de Pensii Timiş organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de casier tr.I, la Biroul plăţi şi comunicare, Casa Locală de Pensii Lugoj- Proba scrisă: 11.11. 2021, ora 10:00.

Lista rezultate finale
Anunt privind sustinerea probei de interviu
Lista rezultate proba scrisa
Lista rezultate selectie dosare
Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic, comunicare si relatii publice.

Lista rezultate proba scrisa
Lista rezultate selectie
Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul informatică

Lista rezultate proba scrisa
Lista selectie dosare 10.11.2021
Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice de conducere, vacantă, de şef serviciu Casa Locală de Pensii Lugoj

Accesibilitate
Accessibility