Lista REZULTATE FINALE
Liata note proba interviu
LISTA cuprinzând rezultatele obţinute de candidați la proba scrisă a concursului organizat în data de 11 noiembrie 2021 pentru Casier tr. I, din cadrul Biroului plăți și comunicare, Casa Locală de Pensii Lugoj
Lista rezultate selectie
Casa Județeană de Pensii Timiş organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de casier tr.I, la Biroul plăţi şi comunicare, Casa Locală de Pensii Lugoj- Proba scrisă: 11.11. 2021, ora 10:00.
Accesibilitate
Accessibility