Anunţ organizare concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior Biroul verificare legalitate acordare prestaţii
Accesibilitate
Accessibility