Lista rezultate proba interviu
ANUNTUL privind desfasurarea interviului la concursul din data de 10.08.2021
L I S T A cuprinzând rezultatul obţinut de candidat la proba scrisă susținută la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție, temporar vacantă, de:consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul stabiliri pensii iternaționale-Casa Județeană de Pensii Timiș
Lista rezultate selectie
Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul stabiliri pensii internaţionale
Accesibilitate
Accessibility