ANUNŢ COLECTIV în temeiul art. 47 alin(4) şi alin(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm faptul că a fost emisa Decizia privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/drepturi prevăzute de legile cu caracter special pentru următorul debitor:
Accesibilitate
Accessibility