Lista finala rezultate
Lista final interviu
Anunt privind data sustinerii probei de interviu
LISTA cuprinzand rezultatele obtinute la proba scrisa
ANUNŢ Casa Judeţeană de Pensii Timiş organizează, în data de 4 octombrie 2019 CONCURS în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Șef serviciu economic
Accesibilitate
Accessibility