RSS

Prima pagina arrow Protectia datelor personale
Protectia datelor personale PDF Imprimare E-mail

NOTĂ DE INFORMARE

privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

şi libera circulaţie a acestor date


Casa Judeţeană de Pensii Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Andrei Şaguna nr.5A, cod înregistrare fiscală 13612095, prin intermediul următoarelor servicii:

- stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale şi plata acestora;

- evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel judeţean;

- calculul, reţinerea şi virarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a impozitului datorate de pensionari

- colectarea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contracte de asigurare socială;

- recuperarea drepturilor băneşti încasate necuvenit;

- evidenţa, în judeţ, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii şi la cel al asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

- expertizarea medicală a capacităţii de muncă;

- repartizarea biletelor de tratament balnear;

- aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte;

- exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale,

prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (cod numeric personal, domiciliu stabil, reşedinţă, salarii sau venituri realizate, cuantumul pensiilor şi al indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, contribuţiile de asigurări sociale datorate şi/sau plătite, stagii de cotizare realizate), prin mijloace manuale şi automatizate, destinate aplicării, în judeţul Timiş, a legislaţiei din domeniul pensiilor, al altor drepturi de asigurări sociale şi al asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare îndeplinirii atribuţiilor legale ale instituţiei.

Refuzul dvs. determină neacordarea drepturilor prevăzute de legislaţia pensiilor, a altor drepturi de asigurări sociale şi a asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către instituţia noastră şi sunt comunicate numai Casei Naţionale de Pensii Publice sau instanţelor judecătoreşti la cererea acestora.

Conform Legii nr.677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura instituţiei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate, în cazul în care vă stabiliţi reşedinţa sau domiciliul într-un alt stat, la solicitarea dumneavoastră scrisă.

 

Sondaj

Ce parere aveti de activitatea Casei Judetene de Pensii Timis?
 

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie incepand cu 1 ianuarie 2017 este de 917,5 lei
© 2017 Casa Judeteana de Pensii Timis
Designed by Timsoft
 
Vizite: 2270035 Casa de Pensii Timis si Alte drepturi de asigurari sociale